SABBALTIC, SAB BALTIC, STOGO DANGA, STOGU DANGOS, STOGAS, SKARDA, SKARDOS
 |   | 
Apie mus » Naujienos, AKCIJA

Kviečiame keisti asbestinius stogus

Kviečiame keisti asbestinius stogus
Vasario 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pradedamos rinkti paraiškos asbestiniams stogams pasikeisti. Kaimo gyventojai, norintys atnaujinti savo namų stogus ir taip pagerinti gyvenimo kokybę, paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ galės teikti iki vasario 28 d.
 
Numatyta paramos suma – per 2 mln. eurų
 
Šiemet paraiškų rinkimo etapui numatyta skirti 2 329 061 Eur paramos lėšų. Vienas paramos gavėjas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 2 000 Eur paramą, jam bus kompensuojama iki 50 proc. visų patirtų išlaidų.
 
Paramos lėšomis kompensuojamos išlaidos stogo dangai ir statybinėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti. Šios išlaidos negali viršyti NMA nustatytos 1 m2 stogo ploto su persidengimu kainos. Kainos nurodytos NMA svetainėje, priemonės „Parama asbestinių stogų dangos keitimas“ (2018 m.)“ orientacinių kainų lentelėje.
 
Jei paramos gavėjas numatė stogą dengti danga, kurios orientacinės kainos lentelėje nėra, jis, teikdamas paraišką, turi pateikti tris komercinius pasiūlymus numatytai stogo dangai įsigyti.
 
Reikalavimai norint gauti paramą
 
Paraišką galės teikti tik kaime savo gyvenamąją vietą deklaravę Lietuvos gyventojai ir tik dėl gyvenamojo namo, kuriame deklaruota jų gyvenamoji vieta. Sodo bendrijoje esančio namo stogo dangos keitimui parama nebus teikiama.
 
Kaimo gyventojai, gyvenantys dvibutyje ar daugiabutyje name, norintys turėti naują stogo dangą, gaus paramą tik jei yra numatę keisti visą namo stogą.
 
Kitas svarbus reikalavimas paramos gavėjams – pakeitus asbestinę stogo dangą likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą. Asbestinių atliekų šalinimo paslaugos bus finansuojamos, jei nuo 1 m2 stogo ploto bus pašalinta 16,16 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto elementų (jei jų yra). Kaip įrodymas NMA turės būti pateikta asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita arba kitas savivaldybės administracijos išduotas ir patvirtintas dokumentas, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas. Galima iki 25 proc. pašalinto asbestinės stogo dangos kiekio, nurodyto pažymoje apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą, paklaida. Jeigu paramos gavėjas pašalino asbestinių atliekų daugiau, nei leidžia paklaida, viršyto kiekio transportavimo ir šalinimo paslaugų išlaidos nebus kompensuojamos.
 
Stogą pakeisti per metus
 
NMA priėmus sprendimą skirti paramą, namo savininkas privalo projektą įgyvendinti per 12 mėnesių.
 
Svarbu žinoti, jog paramos lėšomis pasikeitus savo gyvenamojo namo stogą, būtina visą projekto kontrolės laikotarpį nekeisti gyvenamojo namo nuosavybės teisės.
 
Atkreiptinas dėmesys, jog nuo šių metų veiklos įgyvendinimo taisyklėse neliko reikalavimo pareiškėjui drausti turtą projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpiui, tačiau išlieka pareiškėjo įsipareigojimas, jeigu stogo danga bus sugadinta ar sunaikinta, ją atstatyti savo lėšomis.
 
Paraiškos renkamos per ŽŪMIS, NMA skyriuose ir savivaldybėse
 
Paraiškos bus priimamos naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12 val. Taip pat paraiškas bus galima teikti NMA teritoriniuose padaliniuose bei, kaip ir anksčiau, rajonų savivaldybėse pagal iš anksto numatytą grafiką.
 
Labai svarbu teikiant paraiškas nepamiršti pridėti visus reikiamus dokumentus, pažymas – teiktini dokumentai nurodyti paraiškos skyriuje „Pateikiami dokumentai“. Taip pat akcentuotina, kad jau su paraiška asbestinių atliekų transportavimo ir šalinimo paslaugų tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti pareiškėjas turi pateikti lygiaverčius ne mažiau kaip trijų skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus. Gavus visus reikiamus dokumentus, ir paraiškos bus vertinamos greičiau.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai ir už juos skiriami balai:
 
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
  • nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:
–        turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
–        yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
–        yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją;
suteikiama 10 balų.
 
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
 
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Pareiškėjai paraiškas turėtų užpildyti tinkamai ir išsamiai. Paraiškos privalo būti visiškai užpildytos, nes ne iki galo užpildytų paraiškų vertinimo procesas trunka ilgiau.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. sausio 24 d. 11:58

NAUJIENA!!!

 

TERMOIZOLIACIJA THERMANO (turime sandelyje)

 

 

 

 

thermano

 

 

2013 01 29–02 01 dienomis vykusioje Lenkijos statybų mugėje BUDMA inauguruotas ženklas THERMANO. BALEX METAL pasiūlyta šiuolaikinė termoizoliacija – tai aukščiausio energetinio efektyvumo produktas ir geriausias prieinamas rinkos sprendimas. Mugėje buvo susidaryta teigiama nuomonė apie naują ir visapusišką izoliaciją „Thermano“ – ir tarp stendą aplankiusių klientų, ir tarp oponentų. Ženklas apdovanotas ACANTHUS AUREUS – kaip stendas, palankus įgyvendinti rinkodaros strategiją.

Produkto ekspozicija kasdien sutraukdavo labai didelį būrį interesantų. Mugės metu „Thermano“ stendą iš viso aplankė apie 6000 dalyvių. Klientai domėjosi sienų, stogų ir grindų apšiltinimu, kuris jau nuo pirmo naudojimo mėnesio sumažina šilumos energijos nuostolius ir užtikrina garantiją mažiausiai 25 metams. Nemaža klientų grupė pasinaudojo mugės akcija „Karštos kainos“ – beveik 10 proc. investicijų procese dalyvaujančių asmenų pakeitė anksčiau pasirinktus sprendimus į „Thermano“ plokštes ir jau mugėje pasirašė susitarimus dėl šio produkto tiekimo. Tai mus labai džiugina ir įrodo, kad šio izoliatoriaus, palyginti su kitais sprendimais, kokybė yra aukštesnė.

 

Sąskaitos sumažėja 40 proc.?
Taip, tai įmanoma.
Izoliatorius geresnis negu putplastis ar vata.
Rinkos naujiena.

 

Turime savo sandelyje adresu: Kaunas., savanorių pr.192

ismatavimai 2400mm x 1200mm

sandeliuojami storiai 50mm 80mm 100mm 120mm

 

skambinti tel:861236100

 

 

http://www.thermano.eu/en/

 

 

MEDIENOS IMITACINE SKARDA

      

 

 

Dangos su izoliacija

Dangos su izoliacija

Svarbus veiksnys, turintis įtakos žemės ūkio produkcijos rentabilumui, yra pastatų, kuriuose laikomas įvairus inventorius – tvartų, karvidžių, kiaulidžių, vištidžių ir pan., eksploatavimo ir šildymo išlaidos. Kad tokios išlaidos būtų priimtino lygio, ypač žiemą, reikia naudoti sienų ir stogų dangas su tinkama izoliacija.

 

Atsižvelgdami į mūsų klientų lūkesčius siūlome sluoksnines plokštes su putų polistirolo arba poliuretano užpildu. Jos užtikrina ekonomiškumą, pasiekiamą dėl supaprastinto montavimo (užtenka sraigtų suktuvo), jo greitumo (plokštės didelio ploto) ir eksploatavimo išlaidų sumažinimo (labai gera plokščių šiluminė izoliacija).

 

Specialiai pastatams, kuriems taikomi didesni sanitariniai reikalavimai ir kuriuose turi būti leidžiamas kontaktas su maisto produktais, siūlome plokštes su danga iš nerūdijančio plieno arba PVC(F) „food safe". Be kita ko, jos yra kietesnės ir atsparesnės nusitrynimui. Tokias plokštes galima lengvai nuplauti vandeniu su slėgiu naudojant daugelį cheminių ploviklių.

 

Atsiminkite, kad sluoksninės plokštės – tai:

  • puikios izoliacinės savybės,

  • mažos eksploatavimo išlaidos,

  • galimybė naudoti apkalas, skirtas maisto pramonės objektams, „food safe".