SABBALTIC, SAB BALTIC, STOGO DANGA, STOGU DANGOS, STOGAS, SKARDA, SKARDOS
 |   | 
Paslaugos » Asbesto šalinimo programa

Kviečiame keisti asbestinius stogus

Kviečiame keisti asbestinius stogus

 

 

Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2019 m.)


Svarbu

Paraiškų priėmimas

Nuo 2019-04-01
Iki 2019-05-31

Prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 

kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas

 
Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

 

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-asbestiniu-stogu-dangos-keitimui-2019-m/19776